0

Նախագիծ սեպտեմբերի 19-ից 23ը

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝

Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախան

լող- վազք- հեծանիվ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Փափուռի>>,<<Ձիուկ>>,<<Իլիլի դիլիլի>>
Շաբաթվա բանաստեղծություններն են՝ Ճվիկների շարք <Մեղուն>>, <<Բզեզը>>,     Շաբաթվա հեքիաթն է <<Ծիտը>>, <<Երկինքը փուլ է գալիս>>

Խաղում ենք մաթեմատիկական խաղեր

Պատրաստում ենք անձրևաբեր  տիկնիկ <<Նուրի>>

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն

Реклама
0

Նախագիծ սեպտեմբերի 4-ից 15ը

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝

Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախան

լող- վազք- հեծանիվ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Փափուռի>>,<<Ձիուկ>>,
Շաբաթվա բանաստեղծություններն են՝ Ճվիկների շարք <Ճվիկ>>, <<Խնոցի>>,  <<Ծափիկներով>>      Շաբաթվա հեքիաթն է <<Ծիտը>>, <<Սևուկ ուլիկ>>

Խաղում ենք մաթեմատիկական խաղեր

Պատրաստում ենք ապլիկացիա

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն

0

Նախագիծ օգոստոսի 21-ից սեպտեմբերի 1-ը

 

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝

Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախան

լող- վազք- հեծանիվ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Ճոր պար>>,<<Ձիուկ>>,<Կաքավիկ>>
Շաբաթվա բանաստեղծություններն են՝ Ճվիկների շարք <Ճվիկ>>, <<Խնոցի>>,  <<Ծափիկներով>>      Շաբաթվա հեքիաթն է <<Ծիտը>>, <<Սևուկ ուլիկ>>

Խաղում ենք մաթեմատիկական խաղեր

Պատրաստում ենք ապլիկացիա

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն

0

Նախագիծ օգոստոսի 7-ից 18-ը

 

20170802_093208

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝

Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախան

լող- վազք- հեծանիվ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Ճոր պար>>,<<Ձիուկ>>,<Հոյ նազան>>
Շաբաթվա բանաստեղծություններն են՝ Ճվիկների շարք <Ճվիկ>>, <<Խնոցի>>,  <<Ծափիկներով>>      Շաբաթվա հեքիաթն է <<Սուտասանը>>, <<Երեք խոզուկները>>

Խաղում ենք մաթեմատիկական խաղեր

Պատրաստում ենք չիր

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն

0

Նախագիծ մայիսի 29 -ից, հունիսի -9ը

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝
Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախաղ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Ճոր պար>>,<<Ձիուկ>>,<Արև, արև>>
Շաբաթվա ոտանավորները ՝ Աթաբեկ  Խնկոյան <Աքաղաղը>>, <Պապն ու շաղգամը>>         Շաբաթվա հեքիաթն է <<Անհաղթ Աքլորը>>, <<Ծիտը>>

Կավճանկարչություն

Պապն ու շաղգամը

Աթաբեկ Խնկոյան

Դռան առաջ մի անգամ

Պապը ցանեց մի շաղգամ£

Շաղգամն աճեց, մեծացավ.

Պապը տեսավ, զարմացավ

Պապը քաշեց, քաշքշեց                 ,

Շաղգամն հողից չհանեց£

Պապը կանչեց տատիկին.

Տատըª պապից, պապըª շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամն հողից չհանեցին£

Տատը կանչեց թոռնիկին,

Թոռըª տատից, տատըª պապից,

Պապըª շաղգամից, հա քաշեցին,

Քաշքշեցին, շաղգամն հողից

Չհանեցին£

Թոռը կանչեց շնիկին.        ,

Շունըª թոռից, թոռըª տատից,

Տատըª պապից, պապըª շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամն հողից չհանեցին£

Շունը կանչեց փիսոյին.

Փիսոնª շնից, շունըª թոռից,

Թոռըª տատից, տատըª պապից,

Պապըª շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամն հողից չհանեցին£

Փիսոն կանչեց մկնիկին.

Մուկըª փիսոյից, փիսոնª շնից,

Շունըª թոռից, թոռըª տատից,

Տատըª պապից, պապըª շաղգամից.

Որ քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամը հողից հանեցին£

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն

0

Նախագիծ մայիսի 22 -ից, 26-ը

20170504_110131

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝
Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախաղ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Ճոր պար>>,<<Ձիուկ>>,<Արև, արև>>
Շաբաթվա ոտանավորները ՝ Աթաբեկ  Խնկոյան <Աքաղաղը>>, Հ. Թումանյան<<Գարուն>>         Շաբաթվա հեքիաթն է <<Անհաղթ Աքլորը>>, <<Ծիտը>>

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն

0

Նախագիծ մայիսի15 -ից, 20-ը

20170504_110131

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝
Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախաղ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Ճոր պար>>,<<Ձիուկ>>,<Արև, արև>>
Շաբաթվա ոտանավորները ՝ Աթաբեկ  Խնկոյան <Առավոտը գյուղում>>, Հ. Թումանյան<<Գարուն>>         Շաբաթվա հեքիաթն է <<Երեք Արջի հեքիաթ>>, <<Ճամփորդները>>

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն