0

Ղազարոս Աղայան ՙՙ Ծիտն ու բազեն՚՚

Реклама
0

Խճանկար

Երեխաները կառուցում են խճանկար, որն իրենք են պատրաստել: Խճանկարը նրանք պատրաստել են բժշկական շպատելներից՝ վրան  գուաշով նկարել ենք և վերջում լաքապատել, և ստացվել է  մեր ձեռքով պատրաստվածխաղալիք: