0

Ա. Խնկոյան Մեղուն

Երեխաների հետ  կարդացինք Խնկոյանի <>Մեղուն>> բանաստեղծությունը,  հետո միասին աշխատեցինք հիգիենիկ ավազով զարգացնելու մեր մոտորիկան:

Реклама
0

Նախագիծ սեպտեմբերի 19-ից 23ը

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝

Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախան

լող- վազք- հեծանիվ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Փափուռի>>,<<Ձիուկ>>,<<Իլիլի դիլիլի>>
Շաբաթվա բանաստեղծություններն են՝ Ճվիկների շարք <Մեղուն>>, <<Բզեզը>>,     Շաբաթվա հեքիաթն է <<Ծիտը>>, <<Երկինքը փուլ է գալիս>>

Խաղում ենք մաթեմատիկական խաղեր

Պատրաստում ենք անձրևաբեր  տիկնիկ <<Նուրի>>

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն

0

Նախագիծ սեպտեմբերի 4-ից 15ը

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝

Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախան

լող- վազք- հեծանիվ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Փափուռի>>,<<Ձիուկ>>,
Շաբաթվա բանաստեղծություններն են՝ Ճվիկների շարք <Ճվիկ>>, <<Խնոցի>>,  <<Ծափիկներով>>      Շաբաթվա հեքիաթն է <<Ծիտը>>, <<Սևուկ ուլիկ>>

Խաղում ենք մաթեմատիկական խաղեր

Պատրաստում ենք ապլիկացիա

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն